1 10 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
Ny logga nämforsen logo

Naturen

De djupa skogarna runt Näsåker bjuder in till en upptäcktsresor . I det här området finns älgar, hjortar, bäver, björn, vråla, lodjur och även varg har identifierats. Fortfarande inte tala om många fåglar och andra på.

Du kan fortfarande hitta här ett antal ”historiska skogar”, gäng vad ännu inte folk har arbetat med. Såsom Oringsjö gäng. Träden i området är 260 upp till 300 år gamla.

Genom den historiska skogen en stig går till grannen ”Mobodarna”. I mitten av i gäng finns det en plats som var i forna dagar som används som en sommaräng. I de gamla restaurerade Maisonnettes kan du övernatta gratis och förfaller hur människor levde här för 100 år sedan. Närmare naturen kan du inte komma.

A walk to ”Nävernäsan” offers a surprising view. From the old fire tower out you can look at kilometres far over the Ångermanland. At clearly you can see even the ”high coast bridge”, about 80km further.

En promenad till ”Nävernäsan” ger en överraskande utsikt. Från det gamla brandtornet ut kan du titta på kilometer långt över Ångermanland. Vid klart kan du se även de ”höga kusten bron”, ca 80 km längre.

angerman_uitzichtmartermobodarna_binnenmobodarna1

navernasan