1 10 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
Ny logga nämforsen logo

Nämforsen

namforsen_br

Den kraftfulla Nämforsen var en gång den plats där Ångermanälven mynnade ut i Bottenviken.

Ända sedan stenåldern har detta varit en viktig mötesplats.

hallristningarhallristningar1hallristningar2

Området runt Nämforsen är den största och en av de äldsta fyndplatserna i norra Europa.

Hällristningarna är 6000 år gamla och fram tills idag har 2400 hittats. Nya fynd görs fortfarande.

Omgivningarna kring Nämforsen är dessutom en viktig plats för arkeologiska utgrävningar. År 1944 blev Nämforsen den största fyndplatsen i norra Sverige. Området är fortfarande föremål för utgrävningar och det händer ännu att nya fynd görs.

På besökscentret finner ni mer information om hällristningarnas innebörd och historia.

Forsen är numera reglerad men under sommarmånaderna, mellan den15 juni till den 15 augusti öppnas en av slussarna och man kan då se den kraftfulla forsen.

namforsen_br1